This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Politika privatnosti | Babic Pekara
Babic Pekara Babic Pekara
Hrpa rustike

Babić pekara d.o.o. Politika privatnosti

Pravila zaštite privatnosti

Temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka - Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi obrade osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine br. 42/2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba) poduzeće "Babić pekara" d.o.o., Kopilica 19, Split (u daljnjem tekstu: "Babić pekara"), štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke. Pravilima privatnosti Babić pekara, obvezuje se kako će obradu osobnih podataka provoditi isključivo prema načelima Uredbe.

Naziv i podatci voditelja obrade

Odgovornost za obradu osobnih podataka kao voditelj obrade snosi:

BABIĆ PEKARA d.o.o.
Kopilica 19.
21000 Split
E-mail kontakt: zop@pekarababić.hr
Telefon: +385 021 323 940

Osobni podaci

Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada podataka

Prema Uredbi, obrada znači - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Povreda osobnih podataka

Prema Uredbi, povreda osobnih podataka je svako kršenje sigurnosti osobnih podataka koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Privola

Prema Uredbi, privola je svaka dobrovoljno dana i nedvosmislena izjava kojom ispitanik daje suglasnost na obradu njegovih osobnih podataka.